Dolný Bar

V lokalite budú vybudované všetky dostupné inžinierske siete (voda, elektrina, kanalizácia) s prístupovými cestami.